You are currently viewing KUNST KAN… DOORGRONDEN – Xaviera Hardjopawiro

KUNST KAN… DOORGRONDEN – Xaviera Hardjopawiro

Belonging to a place
De existentiële behoefte van mensen naar een gevoel van veiligheid en verbondenheid, de ‘sense of belonging’, wordt vaak in verband gebracht met het hebben van een thuisgevoel. Maar ‘the sense of belonging’ is niet enkel verbonden aan individuele gevoelens. Ook de sociale omgeving waarin een mens zich bevindt draagt hier aan bij.

Ontheemd zijn, je ergens niet thuis voelen, het zijn begrippen waar we ons over het algemeen iets bij kunnen voorstellen. Maar wat ‘belonging’ of ‘thuisvoelen’ nou precies betekent is minder eenduidig. Want wat is dat eigenlijk voor een gevoel? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Wie bepaalt het? En in hoeverre zijn de plek waar je woont en leeft verbonden met je identiteit?

Xaviera Andrea Michelle Hardjopawiro (Paramaribo,1989) is een ‘mixed media’ kunstenaar die geboren is in Suriname, maar opgroeide op Aruba en alweer sinds langere tijd woonachtig is in Den Haag. Zij kent de complexiteit van de bovenstaande vragen.

Hardjopawiro observeert haar omgeving en het gedrag van mensen. Mensen die, zo stelt zij, onbeschreven de wereld inkomen en gaandeweg door hun omgeving (mede) bepaald worden tot wat ze zijn of hoe ze zich aan ons voordoen. Een proces dat bij Hardjopawiro vragen oproept en die zij in haar werk onderzoekt. Hoe staan we in de wereld? Wie heeft de controle? In hoeverre worden we door onze omgeving en ons verleden beïnvloed? In welke verhouding staan controle, macht en onderwerping tot het lichaam?

And its flesh is the land
Onder de titel ‘And its flesh is the land’ thematiseert Hardjopawiro haar positie in de wereld en het concept ‘belonging’. Zij gebruikt daarvoor ondermeer plaatjes uit tijdschriften of tekeningen die zij combineert in speelse ruimtelijke collages en videoprojecties met een zeer persoonlijke beeldspraak.
De mensen op de afbeeldingen kent ze niet, wat nieuwsgierig maakt naar hun persoonlijke geschiedenissen.

Hardjopawiro neemt ons bij Kunst Kan… op poëtische wijze mee in haar zoektocht naar onze verhouding tot een plek.
Zij doet dit door een nieuwe plek te creëren, een plek die nog aan niemand toebehoort, die nog niemand bezit.

Jong talent
In 2019 heeft Xaviera Hardjopawiro een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen van het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage is bedoeld voor veelbelovende kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding.

 

Leave a Reply