You are currently viewing Mama Baranka – Nelson Carrilho

Mama Baranka – Nelson Carrilho

Mama Baranka, het beeld uit het Vondelpark, in kleinere versie te zien in het Atelier van Nelson Carrilho op 27 oktober van 11.00 tot 18.00 uur
 
Het beeld Mamam Baranka is door Nelson Carrilho in opdracht van de Gemeente Amsterdam gemaakt naar aanleiding van de dood van Kerwin Duinmeijer in 1983 op de Dam in Amsterdam . Een eerbetoon aan alle moeders en een monument tegen racisme. Het bekende beeld  van deze prominente kunstenaar genaamd Mama Baranka  staat in het Vondelpark. 

Een Amerikaanse verzamelaar heeft Mama Baranka in opdracht besteld met een hoogte van ongeveer 1 meter. De miniatuur van het vertrouwde beeld in het Vondelpark is nu klaar voor verzending. Carrilho heeft het beeld in een oplage van drie stuks gemaakt. 
Alvorens het beeld op reis gaat, is het te aanschouwen in het atelier van Nelson Carrilho op 27 oktober van 11.00 tot 18.00. Maak graag van te voren even een afspraak. info@kunstkan.nl

Naast kijken zou dit belangrijke beeld uit de Nederlandse Canon ook een welkome aanvulling kunnen zijn op uw verzameling/collectie. Er zijn nog twee exemplaren beschikbaar.

Nelson Carrilho Sculptor I Tuinstraat 142 hs I 1015 PH AMSTERDAM
 
Het is het licht waar een beeldhouwer mee werkt. Volg het licht en de schaduw krijg je er gratis bij. En zo de vorm. Maar beelden gaan over meer dan vorm of massa en de onderlinge verhoudingen daartussen. Beelden gaan ook over de verhouding van vorm ten opzichte van de ruimte er omheen of de ruimte er binnenin. Ze kunnen zelfs over de verhouding van ruimte ten opzichte van ruimte gaan.
 
Carrilho is een zeer betrokken kunstenaar. Echter niet in een activistische zin. Hij is er niet om de troep van anderen, de symbolen van een dubieus verleden (en heden), op te ruimen. Zijn betrokkenheid betreft het monster achter de symbolen. En die gaat hij te lijf met een niet aflatend positivisme. Met beelden die kracht uitstralen. Tijdloos, universeel, eerder bespiegelend dan een plaatje bij een verhaal. Figuratie en schoonheid. En die gaan niet altijd over leed.
 
Dragers van Verre uit het Westerpark staat symbool voor het multiculturele Amsterdam. Migratie is een godsrecht, een natuurrecht, een mensenrecht, aldus Carrilho. Het probleem met migratie is de manier waarop wij er hier mee om gaan, hoe er gereageerd wordt vanuit een ideologie van hebzucht.

Ook leverde Carrilho een bijdrage aan de Gouden Koets tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Hij richtte daar een altaar in voor zijn overgrootmoeder Elisabeth Moendi. Zij werd in 1883, samen met haar dochter, geëxposeerd tijdens de Wereldtentoonstelling in Amsterdam.
 

Leave a Reply