You are currently viewing Mazen Khaddaj

Mazen Khaddaj

Mazen M. Khaddaj (1985, Libanon) is een multidisciplinaire kunstenaar die zowel de schilderkunst, de installatie en de video- als performancekunst tot zijn werkterrein rekent. Khaddaj werkte een aantal jaren als Art Director voordat hij zich, met succes, volledig toelegde op de beeldende kunst en zich uiteindelijk in Duitsland vestigde. Eerst in Leipzig en later in Berlijn waar hij op dit moment verblijft. 

Khaddaj onderzoekt de relatie tussen individuele identiteit, geloofssystemen en de samenleving in het algemeen. Dit onderzoek vond onder meer zijn weerslag in een serie prachtige schilderijen (Lützner Street 7, 2018-2019) die, naar eigen zeggen, een vertaling zijn van gevoelens als liefde, hoop, ambitie, plezier, eenheid, begrip en acceptatie. Een serie werk over gevoelens en observaties, opgedaan tijdens zijn kennismaking met een voor hem nieuwe omgeving (Duitsland), waarin nieuwkomers en de daar al langer levende bewoners elementen van elkaars cultuur overnemen en delen. Een proces dat betekenis krijgt in de ontmoeting.

Mazen Khaddaj werkt in series. Series met duidelijke thema’s waarin hij zijn ervaringen verwerkt en  persoonlijke denkwereld onderzoekt. Deze visualiseert hij in series van schilderijen die een zeer duidelijke signatuur hebben. We zien geabstraheerde figuren en vlakke vormen in vloeiende beweging op een monochrome ondergrond. De ondergrond is doorgaans mat, de vormen zijn glanzend.

Dit levert een een ruimtelijke ervaring op die nog eens wordt versterkt doordat vorm (figuur) en grond niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Het beeld is ‘ambigue’, dubbelzinnig. De grond lijkt soms figuur te zijn en omgekeerd. Vorm en contra-vorm vragen beiden om aandacht en kunnen niet altijd gelijktijdig worden waargenomen

Ook het gebruik van een welhaast provocerend kleurpalet draagt bij aan de bovengenoemde ervaring. Harde kleuren tegenover zachte kleuren, warme tegenover koude kleuren en zuivere kleuren tegenover verzadigde kleuren zorgen voor een aangename gelaagdheid en maken het kijken naar het werk tot een verrassende en bijzondere belevenis.

Leave a Reply