You are currently viewing Paul Moses

Paul Moses

Autonome tekening
Al sinds enkele decennia kent de tekening als zelfstandig kunstwerk, als autonoom kunstwerk, zowel bij kunstenaars als bij het publiek een toenemende belangstelling. De kwaliteit en de diversiteit ervan in Nederland mag er dan ook wezen. En dat is eigenlijk logisch, want er is bijna geen medium te bedenken dat zo direct is. De hand lijkt de gedachten direct te volgen.

Prikkelen
De tekeningen van de in Frankrijk geboren maar in Amsterdam woonachtige kunstenaar Paul Moses zijn op het eerste gezicht verwarrend. Want wat laat hij eigenlijk zien? De zintuigen en gedachten worden geprikkeld maar een oplossing wordt niet gelijk geboden. Is het een foto of een unieke tekening, is het abstract of figuratief? Betekenis geven is afhankelijk van het kunstwerk, niet andersom. Met woorden uitleggen of theoretiseren gaat voorbij aan de stilzwijgende rijkdom van de nieuwe grotere en kleinere tekeningen van Moses en zal deze nooit kunnen doorgronden. Het is beter om er zelf voor te staan en ‘zinnelijk’ te begrijpen. Want wat in taal gescheiden is, kan in een beeld in elkaar over gaan. Na elkaar wordt naast elkaar, tegenstrijdig wordt gelijktijdig.

Leave a Reply